Yeni yasama yılı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Adaları silahlandıran Yunanistan‘ın teşvik edilmesi akılla, müttefiklikle uyuşmaz. Tahrik ve tansiyon siyaseti, kimsenin hayrına değil, olmayacak.” dedi.

Erdoğan, Meclis’in 27. Devir 6. Yasama Yılı’nın açılışı hasebiyle TBMM Genel Heyetinde yaptığı konuşmada, insanlığın, salgınların, savaşların, krizlerin ve istikrarsızlıkların merkezinde olduğu sancılı bir süreçten geçtiğini söyledi.

Dünyanın, birebir vakitte toplumsal barışı, insanların bir ortada yaşama iradesini ve demokratik kazanımları tehdit eden büyük bir girdaba yanlışsız sürüklendiğini lisana getiren Erdoğan, üç kıtanın kavşak noktasında yer alan Türkiye‘nin, yaşanan tüm gelişmelerden en fazla etkilenen ülke pozisyonunda olduğunu belirtti.

Erdoğan, Türkiye‘nin içine kapanma, kendini dış dünyadan izole etme, bölgesindeki hadiseleri tribünden seyretme lüksü olmadığını söz ederek, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Dünyanın 34 farklı ülkesine yayılan 78 şehitliğimiz, dış siyasetimizin doğal hudutlarını da çiziyor. Hiç kimse Türkiye‘nin ufkunu 780 bin kilometrekareye hapsedemez. Bize uzunca bir vakittir unutturulmaya çalışılsa bile bölgemizde cereyan eden her olay, bu hakikati hepimize tekrar hatırlatıyor. Türkiye olarak işte bu gerçekler ışığında, vatandaşlarımızla birlikle dost ve kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızı da yerine getirmenin gayretindeyiz.

Küresel ve bölgesel problemlerin tahlilinde inisiyatif alan, yapan ve faal bir siyaset uyguluyoruz. Tansiyon peşinde koşmadığımız üzere kimden gelirse gelsin baskılara da boyun eğmiyor, milletimizin izzetine asla halel getirmiyoruz. Onurlu, sabırlı, kararlı ve basiretli bir halla Türkiye’nin hak ve hukukunu her alanda güçlü bir biçimde savunuyoruz.”

“Tercihimizi barıştan, adaletli hakemlikten yana kullandık”

Türkiye’nin, memleketler arası planda fikirlerine başvurulan, teklifleri dikkate alınan, arabulucu ve kolaylaştırıcı olarak meselelere tahlil üreten diplomatik güç haline geldiğine dikkati çeken Erdoğan, “255 dış temsilciliğimizle dünyanın en büyük 5 diplomasi ağından birine sahibiz. Büyük bir gururla tabir etmek isterim ki; Türk diplomasisi son asırların en başarılı periyodunu yaşıyor.” dedi.

Ukrayna krizindeki tavırlarının, Türkiye’nin barışı, istikrarı, insanı ve insan hayatını merkeze alan dış siyasetinin en son örneği olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

Birleşmiş Milletlerle birlikte Ukrayna tahılının dünya pazarlarına sevk edilmesine yönelik “tahıl koridoru” mutabakatını hayata geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan, “Ülkemizin ağır çabaları sonucunda varılan bu mutabakat, global krizler karşısındaki etkisizliği sebebiyle itibarı sarsılan Birleşmiş Milletlerin son yıllarda kaydettiği en büyük başarılardan biri. 5 milyon tonun üzerinde tahılı, bu koridordan dünyaya sevk ettiğimiz bütün kayıtlarda mevcut.” dedi.

-“Esir mübadelesi Türk diplomasisini çok farklı bir lige yükseltti”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna ortasında gerçekleştirilen esir mübadelesinin de Türk diplomasisini çok farklı bir lige yükselttiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler 77. Genel Konseyi hasebiyle yaptığı temaslarda Türk dış siyasetinin ulaştığı seviyeyi görmekten duyduğu memnuniyeti lisana getiren Erdoğan, “Bütün cumhurbaşkanları, başbakanlar, öncelikle bu esir mübadelesinde üstlendiğimiz rol münasebetiyle bizlere teşekkür ettiler, her türlü takdirin üstünde olduğunu söylediler.” diye konuştu.

Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna krizi, göç sorunu, insani yardımlar, terörle çaba ve barışı muhafaza yolunda attığı adımların, tüm dünya tarafından takdirle karşılandığına şahsen şahitlik ettiklerini belirten Erdoğan, “Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır lisana getirdiğimiz ‘Dünya beşten büyüktür’ tespitimiz, Güvenlik Kurulu içinde bile artık makes buluyor. Artık daimi üyeler de süreksiz üyeler de dünyanın beşten büyük olduğunu kabule, hatta son devirde birtakım önderler açık açık bunun reforme edilmesi gerektiğini söylemeye başladılar. Havasını soluduğu, ekmeğini yediği ülkeden habersiz olanlar görmese de yurt dışında yaşayan herkes global bir güç haline gelen Türkiye gerçeğini çok yeterli biliyor.” tabirlerini kullandı.

Erdoğan, New York öncesi Özbekistan’ın Semerkant kentinde yapılan ve diyalog ortağı olarak katıldıkları Şanghay Tepesi’nin, ikili ve çok taraflı temaslarıyla Türkiye’nin genişleyen dış siyaset vizyonunun bir örneği olduğunu anlattı.

Rusya’dan Çin’e, Kazakistan’dan Pakistan’a, Hindistan’dan İran’a pek çok bölge ülkesinin katıldığı bu dorukta, Türkiye’nin Batı’yla birlikte Doğu’da da kıymetli bir iş birliği ortağı olarak görüldüğünü gözlemlediklerini anlatan Erdoğan, “Diğer yandan, terörizmle uğraştaki kararlılığımızı, NATO’nun en son genişleme sürecinde açıkça gösterdik. Madrid’de kabul edilen NATO’nun Yeni Strateji Dokümanı’nda terörizmin, ittifaka yönelik ana tehditlerden başlıcası olarak tanımlanmasını sağladık. Madrid Tepesi öncesinde imzaladığımız Üçlü Muhtıra ile de terörle çabadaki beklentilerimizi kayda geçirdik.” dedi.

Terörle gayrette kararlılık mesajı

İsveç ve Finlandiya’nın, verdikleri taahhütleri yerine getirip getirmediğini titizlikle takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, “Elbette kesin kararı milletimiz ismine Gazi Meclisimiz verecek. Biz ülkemize verilen kelamlar tutulana kadar, bu husustaki prensipli ve kararlı tavrımızı koruyacağız. Yaklaşık 40 yıldır terörle uğraş eden, on binlerce vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülke olarak, bu hususta kimseye taviz verecek durumumuz yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Suriye’de ve Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen harekatlarla, bölücü hainleri kıpırdayamaz hale getirdiklerini söz eden Erdoğan, “Yurt dışına kaçan FETÖ’cü alçakların ülkemize iadesi ve hukuk önünde hesap vermesi için de tüm kurumlarımızla dört bir koldan çalışıyoruz. Terör belasını milletimizin gündeminden büsbütün çıkarana kadar uğraşımızı odunsuz bir halde sürdüreceğiz.” iletisini verdi.

Balkanlar’da barış ve istikrarın tesis edilmesi, huzur ikliminin sağlanması için efor harcadıklarını, bu çerçevede eylül başında Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’a kıymetli bir ziyarette bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, Balkanlar’da huzurun ve istikrarın kökleşmesinin, gelecek periyotta de Türkiye’nin dış siyaset önceliklerinin başında yer almayı sürdüreceğine işaret etti.

Orta Doğu’da, Türkiye’nin yakın etrafında olağanlaşma ikliminin yer kazanmaya başladığına değinen Erdoğan, şunları söyledi:

“Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail ile münasebetlerimiz karşılıklı çıkar temelinde gelişiyor, Mısır ile de emsal bir süreç işliyor. Filistin davasına verdiğimiz ehemmiyeti ve Filistinli kardeşlerimizin de her daim yanlarında olduğumuzu burada tekrar tabir etmek istiyorum. Güney Kafkasya’da can Azerbaycan’ın Vatan Muharebesi zaferinden sonra bölgede kalıcı barış için bir umut ışığı doğdu. Can Azerbaycan’a olan dayanağımız, Şuşa Beyannamesi ile beden bulduğu üzere çok değerli ve baki. Ortaya çıkan yeni durumun bölgede kalıcı barış ve huzurun tesisine vesile olması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Atadığımız Özel Temsilciler vasıtasıyla Ermenistan ile ilgilerimizi yeni bir düzeye taşıma iradesini ortaya koyduk. Ermenistan, kendisine sunulan barış fırsatını âlâ kıymetlendirmeli. Tahminen de Prag doruğunda Paşinyan ile de bir görüşme talebi var, bir görüşme olacak.”

Yunanistan‘a kışkırtmalardan uzak durma tavsiyesi

Erdoğan, Kıbrıs’ta, izolasyon ve ambargolara son verilmesi, Kıbrıs Türkleri’nin hak ettikleri milletlerarası tanınma ve meşruiyete yönelik tüm kelamların tutulması gerektiğini belirtti.

ABD’nin, Güney Kıbrıs Rum İdaresi’ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını kabul etmediklerini bildiren Erdoğan, “Ege’deki gayriaskeri statüdeki adaları silahlandıran Yunanistan‘ın, bu konuda adeta teşvik edilmesi de akılla, izanla, müttefiklikle uyuşmaz. Bölgede tahrik ve tansiyon siyaseti gütmek, hiç kimsenin hayrına değildir, olmayacaktır. Biz, 100 yıl sonra Yunanistan‘ı kimlerin yine üzerimize saldığını çok yeterli biliyor, bu formda oynanmaya çalışılan oyunun farkında olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Yunanistan idaresine, kendini ve halkını felakete sürükleyecek kışkırtmalardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz.” sözlerini kullandı.

“Türkiye kendi eksenini tahkim ediyor”

“Yeniden Asya” teşebbüsüne büyük değer verdiklerini lisana getiren Erdoğan, Afrika ve Latin Amerika’da da ekonomi ve ticaret başta olmak üzere ikili ve çok taraflı platformlarla iş birliği ve diyalogu güçlendirdiklerini anlattı.

Türk dünyasıyla olan iş birliğini de her alanda ilerletmenin uğraşında olduklarını belirten Erdoğan, “Son tepe toplantısını Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda yaptığımız Türk Devletleri Teşkilatı’nın global ölçekte hak ettiği yeri alması için uğraşımızı sürdüreceğiz. Şu konunun altını da bilhassa çizmek istiyorum; dış siyasetteki açılımlarımızı birtakım çevreler eksen kayması olarak göstermeye çalışıyordu. Halbuki Türkiye, eksen kayması değil, dünyadaki çok farklı diplomatik ilgilerini, ulusal menfaatlerimiz çerçevesinde birebir anda yürütmeyi başararak, kendi eksenini tahkim ediyor.” değerlendirmelerinde bulundu.

Gelecek yıl yapılacak genel seçimlere işaret eden Erdoğan, “Önümüzdeki yıl daima birlikte coşkuyla kutlayacağımız Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılına atıfla 2023’te milletimizin huzuruna yeni bir kelamla çıkıyoruz. Bu kelam, ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız eser ve hizmetlerin üzerine ‘Türkiye Yüzyılı’ inşa etme kelamı.” dedi. Erdoğan, bu kelamları, AK Parti milletvekillerince bir mühlet ayakta alkışlandı.

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını, milletin asırlık hayallerini hayata geçirme devri haline dönüştürmekte kararlı olduklarını lisana getiren Erdoğan, “İnşallah bunu yasaması ve yürütmesiyle daima birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı’nın birinci seçiminin, ülkemizin bu vizyonu, milletimizin bu hasreti doğrultusunda en güzel biçimde sonuçlanacağına inanıyorum.” diye konuştu.

Erdoğan, yeni yasama yılının güzel olmasını dileyerek kelamlarını tamamladı.

(Bitti)

Kaynak: AA / Sinan Uslu – Siyaset

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir