AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2021 açık lise 1. dönem sınav sonuçlarında!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları, 4-10 Aralık 2021 tarihleri arasında online olarak tamamlandı. Sınavın tamamlanmasının ardından söz konusu sınavlara katılım sağlayan adaylar gözlerini AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Bilindiği üzere sınavlarda her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru soruldu ve her doğru cevabın puan değeri ise 5 olarak belirtildi. Öte yandan yanlış cevapların doğru cevapları etkilemeyeceği de biliniyor. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 Açık Lise (AÖL) 1. dönem sınav sonuçları bugün açıklanır mı? İşte son gelişmeler! AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Yapılan yazılı açıklamada, sınavların 4 Aralık 2021 tarihi saat 09:30’dan – 10 Aralık 2021 tarihi saat 23:59’a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacağı bildirilmişti. Geçtiğimiz sınav dönemleri baz alındığında, AÖL sonuçlarının birkaç hafta içinde erişime açılması bekleniyor. Sonuçlar https://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2021 açık lise 1. dönem sınav sonuçlarında! #1 1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. 2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. 3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır. 4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. 5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır. 1. Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 2. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır. 3. Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar ÖDSGM tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları BİGM tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir. 4. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. 5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir