Sigorta Sözleşmesi sırasında bu hususlara dikkat edilmeli!

KONYA (İGFA) – Sigorta mukavelelerinin sınırsız bir teminat sağlamayacağını belirten KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Aytekin Çelik, sigorta mukavelesi yapılırken dikkat edilmesi gereken konular ve sigorta kontratlarının kapsamı konusunda değerli açıklamalarda bulundu.

Dr. Çelik, gerçekleşme ihtimali bulunan bütün rizikoların sigorta mukaveleleriyle teminat alınabilmesi mümkün olmadığını kaydetti.

“Bazı konuların teminat kapsamına alınması, kanun ve sigorta genel kaideleriyle yasaklanmıştır” diyen Dr. Çelik, “Bu bahiste bilhassa her sigorta çeşidi için özel olarak düzenlenen sigorta genel koşullarına bakılması gerekir.Sigorta genel koşullarında kimi konular standart teminat kapsamı içerisine alınmıştır. Bunların sigorta poliçelerinde teminat kapsamında yer aldıklarının özel olarak belirtilmesi gerekmez. Lakin poliçede bunların bir kısmı teminat kapsamında bırakılabilir. Bu yüzden poliçenin dikkatli bir formda incelenmesi gerekir” dedi.

SÖZLEŞMELER YAPILMADAN EVVEL KESİNLİKLE BİLGİ ALINMASI GEREKİR

Sigorta genel kaidelerinde kimi rizikoların teminat kapsamına alınabilmesi için poliçede özel olarak belirtilmesi gerektiğini söyleyen Çelik, “Örneğin sigorta ettiren kişinin uğradığı çıkar kaybı lakin poliçede özel olarak belirtilmişse teminat kapsamı içerisine alınabilir. Birebir halde kasko sigortalarında doludan kaynaklanan ziyanlar poliçede özel olarak belirtilmemişse sigorta şirketi bu halde ortaya çıkan ziyanı karşılamaz. Münasebetiyle sigorta mukavelesi yapılırken, teminat sağlanmak istenen konuların poliçede özel olarak belirtilmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması gerekir. Sigorta genel kaidelerinde ayrıyeten hiçbir halde teminat kapsamına alınmayacak rizikolara da yer verilmiştir. Örneğin kasko sigortalarında şoförün ehliyetsiz olması hali, sigorta genel kurallarında hiçbir halde teminat kapsamına alınamayacak konular içerisinde sayılmıştır. Bu yüzden sigorta kontratları yapılmadan evvel sigortacıdan yahut acenteden kontratın kapsamı konusunda kesinlikle bilgi alınması gerekir” diye konuştu.

Sigorta poliçesinin düzenlenmesinde talep edilen teminatlara yer verilip verilmediğinin kesinlikle denetim edilmesi gerektiğini belirten Çelik, sigorta şirketinin meydana gelen ziyanı, sigorta bedeline kadar karşılayabileceğini söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Aytekin Çelik; “Riziko, sigorta genel kaideleri ve poliçe çerçevesinde teminat kapsamı içerisine alınmış olsa bile sigorta şirketi mukavelede gösterilen sigorta bedeline kadar sorumludur” diyerek, “Dolayısıyla bir fabrikanın yangına karşı sigorta edilmesinde fabrikanın ve içerisinde sigortalanan eşyaların sigorta bedeli poliçede 10 milyon lira olarak gösterilmişse yangın meydana geldiğinde daha fazla bir ziyan meydana gelse bile sigorta şirketi tarafından ödenebilecek olan tazminat ölçüsü en fazla 10 milyon liradır. Bu yüzden sigorta mukaveleleri yapılırken poliçelerde belirtilen sigorta bedellerine de kesinlikle dikkat edilmesi gerekir” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir